Pengekrav

Våre advokater bistår bedrifter og privatpersoner med innkreving og sikring av pengekrav.

Kontakt oss

Pengekrav

Når noen skylder deg penger kan det å kreve inn disse pengene både være problematisk og tidkrevende. Et pengekrav er et krav på betaling. De fleste pengekrav har grunnlag i en avtale (typisk ved kjøp og salg av varer og tjenester), et gjeldsbrev eller en dom.

Flere av våre advokater har erfaring fra Namsfogden og/eller inkassobyråer. Våre advokater bistår bedrifter og privatpersoner med å vurdere om du har et krav som kan forfølges og innkreving av forfalte krav (utenomrettslig og rettslig inndrivelse). Vi bistår også med sikring av krav dersom skyldner ikke har midler til å gjøre opp kravet. Sikring av pengekrav kan skje ved at skyldner utsteder et gjeldsbrev, kreditor får pant i bestemte eiendeler eller får dom for kravet.

I enkelte tilfeller er det behov for å få fastslått kravets rettmessighet. Av og til erkjenner skyldner kravet. Dersom skyldner har innsigelser, er pengekravet omtvistet. Da vil det være nødvendig å få fastslått at det foreligger grunnlag for kravet. Vi kan bistå i forhandlinger med skyldner og i tvistesaker for forliksråd og de alminnelige domstoler og klagebehandling overfor Namsfogden.

Våre advokater bistår også med å få tvangsfullbyrdet krav. Ved hjelp fra Namsmannen kan utlegg realiseres, typisk ved å begjære tvangssalg av aksjer, eiendom, motorvogner. Alternativt kan kravet innfordres gjennom lønnstrekk hos skyldner (utleggstrekk).

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gir spesialisert rådgivning blant annet innen følgende:

  • Etablering av tvangsgrunnlag
  • Foreldelse
  • Inkasso
  • Innkreving
  • Motregning
  • Pant, sikring og kausjon
  • Tvangsfullbyrdelse og tvangssalg
  • Forhandlinger og tvisteløsning

Trenger du hjelp med pengekrav?

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20