Jørgen Olof Bugge

Senioradvokat

Advokat Jørgen Olof Bugge var ferdig utdannet Can. Jur høst 1982. Deretter har han arbeidet i forvaltningen, vært dommerfullmektig, ansatt advokat 88-90 , partner i advokatfirmaer/drevet egen praksis fom 94-2014. Fom 2015 ansatt advokat i advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA. Adv Bugge har i mer enn 25 år særlig arbeidet med personskadesaker /forsikringssaker, trygdesaker og pasientskadesaker. I tillegg har han  arbeidet mye med arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og arvespørsmål.  Han har ført en rekke saker for domstolene – det være seg tingretter/jordskifteretter og lagmannsretter – i store deler av landet.

Spisskompetanse

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2015- 2022
advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2015- 2022
1997 - 2014
advokat
Egen advokatpraksis i Asker i kontorfellesskap med advokat Johs Strenge Næss/Askeradvokatene
1997 - 2014
1997 - 2014
partner
Partner i Advokatfirmaet Hagen & Bøhler & Co., Oslo
1997 - 2014
1994 - 1997
gründer & partner
Egen advokatpraksis i Vennesla og Kristiansand
1994 - 1997
1990 - 1994
Advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Bull, Løchen, Skirstad & Co. (Nå Bull & Co.), Oslo
1990 - 1994
1988 - 1990
Advokatbevilling
1988 - 1990
1988
Dommerfullmektig
Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Setesdal
1988
1987 - 1988
Juridisk konsulent
Juridisk konsulent i Rikstrygdeverket, Bankinspeksjonen og Kredittilsynet, Oslo
1987 - 1988
1982 - høst
Student
Juridisk embetseksamen, Oslo
1982 - høst

Jørgen Olof Bugge

Senioradvokat

Jørgen Olof Bugge

Advokat Jørgen Olof Bugge var ferdig utdannet Can. Jur høst 1982. Deretter har han arbeidet i forvaltningen, vært dommerfullmektig, ansatt advokat 88-90 , partner i advokatfirmaer/drevet egen praksis fom 94-2014. Fom 2015 ansatt advokat i advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA. Adv Bugge har i mer enn 25 år særlig arbeidet med personskadesaker /forsikringssaker, trygdesaker og pasientskadesaker. I tillegg har han  arbeidet mye med arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og arvespørsmål.  Han har ført en rekke saker for domstolene – det være seg tingretter/jordskifteretter og lagmannsretter – i store deler av landet.

Spisskompetanse

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2015- 2022
advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2015- 2022
1997 - 2014
advokat
Egen advokatpraksis i Asker i kontorfellesskap med advokat Johs Strenge Næss/Askeradvokatene
1997 - 2014
1997 - 2014
partner
Partner i Advokatfirmaet Hagen & Bøhler & Co., Oslo
1997 - 2014
1994 - 1997
gründer & partner
Egen advokatpraksis i Vennesla og Kristiansand
1994 - 1997
1990 - 1994
Advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Bull, Løchen, Skirstad & Co. (Nå Bull & Co.), Oslo
1990 - 1994
1988 - 1990
Advokatbevilling
1988 - 1990
1988
Dommerfullmektig
Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Setesdal
1988
1987 - 1988
Juridisk konsulent
Juridisk konsulent i Rikstrygdeverket, Bankinspeksjonen og Kredittilsynet, Oslo
1987 - 1988
1982 - høst
Juridisk embetseksamen
Juridisk embetseksamen, Oslo
1982 - høst