Lene Benedikte Sørlie

Senioradvokat

Advokat Lene B. Sørlie er utdannet jurist fra universitetet i Oslo og har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2022. Hun inngår i firmaets personskadeavdeling, og har spesialisert seg i personskadeerstatning, forsikringsrett og trygderett. Lene yter løpende bistand innen disse rettsområdene for klienter i hele landet. Hun har opparbeidet seg bred erfaring med prosedyre for domstolene og forhandlinger.

Spisskompetanse

Arbeidserfaring og utdanning

2022 - nå
advokat
Senioradvokat i Halvorsen & Co.
2022 - nå
2012 - 2022
advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2012 - 2022
2006 - 2011
advokat
Ansatt advokat hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfellesskapet Kco advokater
2006 - 2011
2004
advokatbevilling
Advokatbevilling
2004
2002 - 2006
Advokat
Advokatfullmektig hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfellesskapet Kco Advokater
2002 - 2006
2001
Advokatbevilling
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Danielsen & Co
2001
2000 - 2001
Saksbehandler
Saksbehandler i Kreditorforeningen i Oslo
2000 - 2001
2000
Cand. jur.
Cand. jur. UiO
2000

Lene Benedikte Sørlie

Senioradvokat

Lene Benedikte Sørlie

Advokat Lene B. Sørlie er utdannet jurist fra universitetet i Oslo og har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2022. Hun inngår i firmaets
personskadeavdeling, og har spesialisert seg i personskadeerstatning, forsikringsrett og trygderett. Lene yter løpende bistand innen disse rettsområdene for klienter i hele landet. Hun har opparbeidet seg bred erfaring med prosedyre for domstolene og forhandlinger.

Spisskompetanse

Arbeidserfaring og utdanning

2022 - nå
advokat
Senioradvokat i Halvorsen & Co.
2022 - nå
2012 - 2022
advokat
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2012 - 2022
2006 - 2011
advokat
Ansatt advokat hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfellesskapet Kco advokater
2006 - 2011
2004
advokatbevilling
Advokatbevilling
2004
2002 - 2006
Advokat
Advokatfullmektig hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfellesskapet Kco Advokater
2002 - 2006
2001
Advokatbevilling
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Danielsen & Co
2001
2000 - 2001
Saksbehandler
Saksbehandler i Kreditorforeningen i Oslo
2000 - 2001
2000
Cand. jur.
Cand. jur. UiO
2000