Monica Melgård

Senioradvokat

Annet som Monica har gjort

Om Monica

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. I tillegg påtar hun seg oppdrag innen barnevernsrett og som bistandsadvokat i strafferettssaker. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, herunder adopsjon og anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet. Hun er videre tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Melgård har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

Kontaktinformasjon

Arbeidserfaring og utdanning

2019 - nå
Senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019 - nå
2016 - 2018
Senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2016 - 2018
2015 - 2016
Advokat
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 - 2016
2012 - 2015
Advokat
Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2012 - 2015
2008 - 2012
Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 - 2012
2008 - 2012
Regiontillitsvalgt
Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2008 - 2012
2005 - 2007
Saksbehandler
NAV
2005 - 2007
2005
Cand. jur.
Cand jur. Universitet i Oslo
2005

Se rettsområdene vi er eksperter på!