portrett av monica melgård

Monica Melgård

Senioradvokat

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. Sammen med senioradvokat Brede Gundersen leder hun firmaets avdeling innen dette rettsområdet. I tillegg er hun fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og påtar seg oppdrag innen arbeidsrett. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, og er tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Monica har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

Spisskompetanse

Familierett

baby-boy

Barnerett

Tvisteløsning

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2019 - nå
senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019 - nå
2016 - 2018
senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2016 - 2018
2015 - 2016
advokat
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 - 2016
2012 - 2015
advokat
Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2012 - 2015
2008 - 2012
seniorrådgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 - 2012
2008 - 2012
regiontillitsvalgt
Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2008 - 2012
2005 - 2007
rådgiver
NAV
2005 - 2007
2005
cand. jur.
cand jur. Universitet i Oslo
2005
portrett av monica melgård

Monica Melgård

Senioradvokat

Monica Melgård

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. Sammen med senioradvokat Brede Gundersen leder hun firmaets avdeling innen dette rettsområdet. I tillegg er hun fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og påtar seg oppdrag innen arbeidsrett. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, og er tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Monica har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

Spisskompetanse

Familierett

baby-boy

Barnerett

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2019 - nå
senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019 - nå
2016 - 2018
senioradvokat
Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2016 - 2018
2015 - 2016
advokat
Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 - 2016
2012 - 2015
advokat
Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2012 - 2015
2008 - 2012
seniorrådgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 - 2012
2008 - 2012
regiontillitsvalgt
Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2008 - 2012
2005 - 2007
rådgiver
NAV
2005 - 2007
2005
cand. jur.
cand jur. Universitet i Oslo
2005

Ta kontakt - helt uforpliktende

Våre advokater er klare for nye oppdrag slik at du får den hjelpen du trenger, så raskt og enkelt som mulig.