Pengekrav

Våre advokater bistår bedrifter og privatpersoner med innkreving og sikring av pengekrav.

Pengekrav

Når noen skylder deg penger kan det å kreve inn disse pengene både være problematisk og tidkrevende. Et pengekrav er et krav på betaling. De fleste pengekrav har grunnlag i en avtale (typisk ved kjøp og salg av varer og tjenester), et gjeldsbrev eller en dom.

Flere av våre advokater har erfaring fra Namsfogden og/eller inkassobyråer. Våre advokater bistår bedrifter og privatpersoner med å vurdere om du har et krav som kan forfølges og innkreving av forfalte krav (utenomrettslig og rettslig inndrivelse). Vi bistår også med sikring av krav dersom skyldner ikke har midler til å gjøre opp kravet. Sikring av pengekrav kan skje ved at skyldner utsteder et gjeldsbrev, kreditor får pant i bestemte eiendeler eller får dom for kravet.

I enkelte tilfeller er det behov for å få fastslått kravets rettmessighet. Av og til erkjenner skyldner kravet. Dersom skyldner har innsigelser, er pengekravet omtvistet. Da vil det være nødvendig å få fastslått at det foreligger grunnlag for kravet. Vi kan bistå i forhandlinger med skyldner og i tvistesaker for forliksråd og de alminnelige domstoler og klagebehandling overfor Namsfogden.

Våre advokater bistår også med å få tvangsfullbyrdet krav. Ved hjelp fra Namsmannen kan utlegg realiseres, typisk ved å begjære tvangssalg av aksjer, eiendom, motorvogner. Alternativt kan kravet innfordres gjennom lønnstrekk hos skyldner (utleggstrekk).

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gir spesialisert rådgivning blant annet innen følgende:

Har du spørsmål knyttet til pengekrav?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Lotte Lundby Kristiansen

Benjamin Nordhaug

Ta kontakt

1
2