Advokat ved barnefordeling

Saker der mor og far er uenige om hvem som skal ha barna blir ofte fastlåste. Derfor kan det være nødvendig å kontakte advokat. 

Kontakt oss

Ved samlivsbrudd oppstår det ikke sjelden uenighet mellom foreldrene om fordelingen av foreldreansvaret, barnas faste bosted og samværet med barna.

Saker der mor og far er uenige om hvem som skal ha barna blir ofte fastlåste.

Argumentasjonen kan lett bli følelsesmessig, temperaturen kan bli høy, og tvisten synes ofte vanskelig å løse.

I slike saker er det derfor spesielt viktig å være løsningsorientert, samtidig som man må holde fast ved at det er barnets beste som skal være ledesnoren.

Bistand fra advokat kan ofte være avgjørende for å komme frem til en fornuftig løsning til barnets beste.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått en lang rekke klienter i barnefordelingssaker, og våre advokater er vant til å håndtere og forhindre konfliktfylte situasjoner.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med advokat ved barnefordeling?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20