Transaksjoner og M&A

På din side til en vellykket transaksjon.

Transaksjoner og M&A

I et samfunn kan kjøp og salg av selskaper, virksomheter og andre eiendeler være en nødvendig forutsetning for et sunt og konkurransedyktig næringsliv og samfunnsmessig verdiskapning. Vellykkede transaksjoner er også viktig for videreutvikling av selskaper/virksomheter der kjøper kan få tilgang til ny teknologi, kompetanse og/eller nye markeder, mens selger kan reinvestere midlene i annen virksomhet.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bistår privatpersoner, virksomheter og selskaper, derunder familiebedrifter, med kjøp og salg av selskaper og virksomheter, eiendommer og andre eiendeler. Vi rådgir blant annet om hvordan en transaksjon bør gjennomføres slik at planlagte målsetninger og forventede synergier av en transaksjon kan innfris. Vi bistår med tilrettelegging og gjennomgang av due-diligence, forhandlinger, utforming og signering av avtaler og gjennomføring av transaksjonen.

Våre transaksjonsrådgivere har solid og allsidig forretnings- og kommersiell forståelse og har bistått i en rekke nasjonale og internasjonale transaksjoner gjennom en årrekke. For å sikre at du som klient oppnår et godt resultat setter vi sammen kompakte og dynamiske team med riktig kompetanse. I den enkelte transaksjon vil teamet typisk bestå av advokater med solid transaksjonserfaring kombinert med advokater som har spesialkompetanse innen andre fagfelt.

Under hele transaksjonsprosessen er vår målsetning alltid å yte en rask, kostnadseffektiv og løsningsorientert prosjektledelse preget av høy kvalitet. Hos oss kan du forvente rådgivning som er proaktiv. Vi søker hele tiden å ha en pragmatisk tilnærming til oppdraget der vi sammen finner vi de beste løsningene på de risiki som identifiseres underveis, slik at transaksjonen lar seg gjennomføre.

Våre transaksjonsadvokater har også bistått mange selskaper med reorganiseringer, fisjoner og fusjoner, blant annet som ledd i optimalisering av eksisterende virksomhetsstrukturer, opptak av nye investorer, nedsalg eller generasjonsskifter.

Kontakt oss når du trenger en samarbeidspartner som er på din side hele veien til en vellykket transaksjon.

Vi kan bistå med:

Har du spørsmål knyttet til transaksjoner?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Øyvind Kilstad

Tony Støkkebo

Benjamin Nordhaug

Ta kontakt

1
2