Når kan man kreve pasientskadeerstatning?

Videoen er en del av vår videoserie der advokatene i Halvorsen & Co svarer på ofte googlede spørsmål om erstatningsrett, familierett, arverett, arbeidsrett og konkursrett.

Klikk her for å se en oversikt over alle videoene.

 

Pasientskadeerstatning kan kreves dersom det påvises feil eller mangler i oppfølgingen eller behandlingen, som har ført til skade. Ikke alle behandlingsrelaterte skader gir grunnlag for erstatning; det må være klart dokumentert feil. I noen tilfeller kan erstatning også være aktuelt ved store eller uventede feil.

For å søke om pasientskadeerstatning må du sende en søknad til Norsk pasientskadeerstatning, som fungerer som et forsikringsselskap for helseforetakene. Erstatning kan omfatte:

Menerstatning: Kompensasjon for redusert livskvalitet.
Inntektstap: Tap av inntekt på grunn av skaden.
Utgifter: Medisinske kostnader eller andre relevante utgifter.
Hjemmehjelp: Erstatning for redusert evne til å utføre daglige oppgaver hjemme.

Dersom feilen erkjennes, kan også advokatutgifter dekkes. Beregning av erstatning kan være komplisert, spesielt ved eksisterende lidelser, og derfor kan juridisk bistand være nyttig.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20