Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

PTSD erstatning Fisker med yrkesskade for PTSD erstatning. En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap.

Les mer »