Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Aktuelt

Arbeidsgiver er konkurs.
Hva gjør jeg?

Et selskap kan, hvis vilkårene i konkursloven er oppfylt, bli begjært konkurs, enten ved at selskapet selv melder oppbud eller at en kreditor begjærer selskapet konkurs. Hovedformålet for adgangen til å begjære et selskap konkurs, er å realisere selskapets eiendeler til penger, og sørge for en fordeling av midlene mellom

Les mer »