Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Ung mann med håndskade/PTSD – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Fisker med yrkesskade En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap. Forsikringsselskapet tilbød en samlet erstatning

Les mer »

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Trafikk- og pasientskade Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader som følge av svikt i helsetilbudet. Skadelidte ble påført hodeskade, og måtte i tillegg amputere et ben. Bilens forsikringsselskap og NPE var begge ansvarlig for

Les mer »

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Trafikkulykke med alvorlig hodeskade Unge jente ble påført alvorlig hodeskade. Hun klarte som en følge av dette ikke å gjennomføre planlagt IT utdannelse, og ble fullt ufør. Skadelidte led et stort økonomisk tap. Ansvarlig forsikringsselskap var lite samarbeidsvillig i denne saken. Gjennom hele saksbehandlingen og for tingretten bestred selskapet at

Les mer »

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Yrkes- og trafikkskade Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk skade. Det viste seg at skadelidte ikke kunne returnere til arbeidslivet som følge av skadene. Skadelidt fremsatte krav om erstating for sitt økonomiske tap, hernunder

Les mer »

Ung kvinne med korsryggskade – kr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)

Plager i korsrygg etter trafikkskade En ung kvinne arbeidet som lærer. På vei til arbeidet snurret bilen hennes og hun kjørte av veien. Hun fikk umiddelbart plager fra korsryggen som vedvarte. Etter lengre sykemeldinger, rehabilitering, og arbeidsutprøving ble det klart at hun var å anse som fullt ufør. Hun hadde

Les mer »