Dom Salten tingrett

Dom Salten tingrett

Dom Salten tingrett. Klient vant frem med søksmål mot Tryg forsikring. Tingretten tilkjente vår klient erstatning for hennes økonomiske tap med samlet kr. 1 201 776,-. I tillegg må Tryg betale fulle sakskostnader. Tryg anførte at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykke og skade, og at klient ikke hadde krav på erstatning. Adv.flm. Lena Jokstad vant frem med sin argumentasjon, til stor glede for vår klient.

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken

Les Mer »