Vil de nye reglene sikre barn full erstatning?

Regjeringen vedtok i statsråd i uke 7 at de nye reglene om erstatning til barn etter ulykker skal tre i kraft fra 1. mars 2018. De nye reglene styrker barns erstatningsrettslige vern.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om de nye reglene. Kurset vil rette seg mot skadelidte og deres pårørende, samt helsepersonell som kommer i kontakt med denne gruppen av skadelidte.

Tema:    Ny lov om barneerstatning vedtatt – sikrer de nye reglene barn full erstatning?

Når:    21. mars 2018 (onsdag) klokken 0830 – 1000
Hvor:    Advokatfirmaet Halvorsen & Cos lokaler i Storgata 36, Lillestrøm

Kurset er gratis. Påmelding til post@halvorsenco.no eller 64 84 00 20 innen fredag den 16.03.2018.

Dersom det er spørsmål eller uklarheter ta kontakt med advokat og partner Thomas Chr. Wangen

Velkommen!