Kreditor kan ikke nødvendigvis stole på skyldnerens legitimasjon

Kreditor kan ikke nødvendigvis stole på skyldnerens legitimasjon

I kjennelsen av 10.09.15 konkluderer Høyesteretts ankeutvalg med at en kreditor ikke alene kan bygge på skyldnerens legitimasjon, og således ikke ensidig kan frata tredjemanns rett i tilfelle hjemmelsmannskonflikt. Kjennelsen innebærer en stadfesting av tidligere praksis og rettsteori. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vurderer kjennelsen slik at den typisk vil  være relevant ved eierskap gjennom stråmenn.

Klikk her for å lese advokat Nordhaugs redegjørelse

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?