1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Advokat ved arv

Vi kan bistå både før og etter et dødsfall for å forebygge konflikter og dempe motsetninger i forbindelse med arveoppgjør.

Kontakt oss

Hva skjer med verdiene når noen dør?

Verdiene som finnes i dødsboet skal fordeles på avdødes arvinger etter loven og på eventuelle testamentsarvinger. For livsarvinger og ektefeller er det minstearv og pliktdelsarv.

Dersom gjenværende ektefelle skal sitte i uskiftet bo kan det bli spørsmål om vilkårene for å få lov til å sitte i uskiftet bo og hva et uskifte betyr for ektefellen og eventuelle andre arvinger.

Les mer om advokat ved dødsboskifte her. 

Har avdøde skrevet et testament?

Det foreligger strenge formkrav til et testament etter loven, og det kan oppstå konflikt mellom arvingene om testamentet er gyldig. Det kan også bli spørsmål om testamentet er endret, eller om det er tilbakekalt.

Vanligvis strides det mest om et testamentet er gyldig, og om avdøde har testamentert i strid med reglene om pliktdelsarv og minstearv, og om hvordan testamentet skal tolkes.

Det kan oppstå spørsmål om noen av arvingene har gitt avkall på arv eller ønsker å gi arven videre.

Dersom noen av arvingene har fått forskudd på arv, vil det kunne oppstå spørsmål om for eksempel denne arvens verdi på oppgjørstidspunktet i forhold til verdien da forskuddet ble gitt.

I arveloven er arverekken klart definert, men det kan fremstå som vanskelig å få oversikt, særlig hvis det er mange arvinger. Det kan også være at et testament begrenser hva arvingene etter loven skal ha.

Trenger jeg å engasjere advokat i forbindelse med et arveoppgjør?

Arveoppgjør er ofte konfliktskapende og kan ødelegge for ellers gode familieforhold i lang tid, kanskje for alltid. Det er derfor viktig å forebygge konflikter før arvelateren dør, men også sørge for mest mulig korrekte oppgjør når arvelater er død.

Det kan i mange sammenhenger derfor være nyttig med en god advokat som kan bistå i oppgjøret, også for å forsøke å dempe mulige konflikter.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått et stort antall klienter i forbindelse med arveoppgjør.

Før et dødsfall kan vi bistå med rådgivning knyttet til testamenter, arvepakter og avtaler med arvinger. Etter et dødsfall vil vi kunne bistå ved fordelingen av arven – det vil si med dødsboskiftet.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din arvesak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med advokat ved arv?

Portrett av Monica Melgård

Monica Melgård

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20