Førstegangskonsultasjon via rådføringskanalen er gratis, men oppfølging utover dette avtales særskilt.

Koronapandemien rammer næringslivet hardt og mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, BDO og Raadmannen AS har derfor i samarbeid med våre samarbeidspartnere Innovasjon Gardermoen AS, Ull/Kisa Fotball, Miklagard Golfklubb og Kunnskapsbyen Lillestrøm, opprettet en rådføringskanal for næringslivet.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan kontaktes for rådføring innen arbeidsrettslig bistand (blant annet permitteringer), selskaps-, kontrakts-, entreprise- og finansieringsrettslige problemstillinger relatert til koronapandemien.

Her kan dere kontakte:

Advokat Benjamin Nordhaug

Advokat/partner Benjamin Nordhaug
bn@halvorsenco.no
Tlf. 91 11 27 84.

Advokat Øyvind Kilstad

Advokat/partner Øyvind Kilstad
ok@halvorsenco.no
Tlf. 934 27 928

Advokat Lotte Lundby Kristiansen

Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen
llk@halvorsenco.no
Tlf. 924 14 701

BDO logo

BDO kan kontaktes for råd knyttet til regnskapsavleggelse, finansiering, likviditetssituasjon og generelle økonomiske betraktninger, herunder viktigheten av å ha løpende oversikt over utgifter og forventede inntekter.

Her kan dere kontakte:

Kristen Elstad, Statsautorisert revisor
E-post kristen.elstad@bdo.no
Telefon 92 20 38 95

Elisabeth Moum, kontorleder/partner
E-post elisabet.moum@bdo.no
Telefon 97 50 96 16

Raadmannen logo

Raadmannen AS kan gi andre råd og være en samtalepartner for bedriftsledere.

Her kan dere kontakte:

Torgeir Stensli, Daglig leder
E-post torgeir.stensli@raadmannen.no
Telefon 91 64 01 00