Voldsoffererstatning

Du har krav på voldsoffererstatning selv om du ikke vet hvem skadevolder er eller om skadevolder faktisk kan bli straffet.

I 2019 ble over 32 000 personer utsatt for voldskriminalitet. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som bistår voldsofre i erstatningssaker.

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Voldsoffererstatning

Du har krav på voldsoffererstatning selv om du ikke vet hvem skadevolder er eller om skadevolder faktisk kan bli straffet.

I 2019 ble over 32 000 personer utsatt for voldskriminalitet. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som bistår voldsofre i erstatningssaker.

Voldsoffererstatning og krav på erstatning

Voldsoffererstatning ytes av staten til den skadelidte etter en straffbar voldshandling som for alvorlige konsekvenser for livet ditt. Man kan få erstatning selv om skadevolder ikke blir straffet. Det er faktisk ikke nødvendig å vite hvem en evt. overgriper er.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Vi bistår også fornærmede/skadelidte som bistandsadvokat for domstolen. Vi anbefaler også at skadelidte tar kontakt med Landsforeningen for voldsofre.

Erstatning for personskaden

Det er et vilkår for å søke erstatning for personskaden fra Kontoret for Voldsoffererstatning at du anmelder gjerningsmannen til politiet. Øvrige grunnvilkår for erstatning gjelder også.

Erstatningsutmålingen er også som i personskadesaker for øvrig, men det gjelder en øvre beløpsgrense på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp. Krav om erstatning fremsettes som oftest mot Kontoret for voldsoffererstatning, all den tid mange skadevoldere personlig ikke er søkegode.

Voldsofre vil som hovedregel også ha krav på oppreisning. Dessuten vil man i forbindelse med straffesaken mot gjerningsmannen ha krav på å la seg bistå av bistandsadvokat.

Offer for en voldshandling

Er du offer for en voldshandling og er påført en personskade som Kontoret for voldsoffererstatning har akseptert, har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter til advokat under erstatningsutmålingen. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv. Les mer om «Advokatutgifter i personskadesaker» her.

Adseo Halvosern10980

Thomas Christian Wangen
står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Våre resultater for voldsoffererstatning

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i saker om voldsoffererstatning gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Det er viktig å melde fra om krav etter en voldshandling så snart som mulig. Krav om erstatning sendes enten til politiet eller til Kontoret for voldsoffererstatning.

Viktige råd til skadelidte

Aktuelle saker

Brudd på vikeplikten

Forsikringsselskapets erstatningsplikt i bilansvarssaker etter trafikkulykker er basert på et objektivt ansvar, slik at det ofte ikke blir rettet oppmerksomhet mot skadevolders opptreden og uaktsomhet i denne typen saker…

Juridisk ABC podcast

Lyst til å bli litt bedre kjent med rettsområdet personskade og erstatning? Partner Thomas Chr. Wangen har spilt inn podcast om personskade og erstatning for en av Norges fremste juridiske podcaster – Juridisk ABC podcast. I tillegg til den direkte …

Barns erstatningsrettslige vern

Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye reglene bidrar til å styrke barns erstatningsrettslige vern betraktelig. Barn som blir skadet etter denne …