Liste over typiske feil og mangler ved boligkjøp

Det er ikke uvanlig at kjøper av leilighet, hus eller hytte oppdager at eiendommen ikke er som avtalt. Her er en liste over typiske feil og mangler ved boligkjøp.

Kontakt oss

Feil og mangler ved boligkjøp foreligger når eiendommen ikke er i samsvar med det som er avtalt.

Utgangspunktet for vurderingen er hva som står i kjøpekontrakten. Er det opplyst i kontrakten eller i prospektet at huset skal ha visse egenskaper som det viser seg at det ikke har, så foreligger det normalt en mangel.

Her er en liste over de vanligste feil og manglene etter kjøp av bolig:

Skadedyr

Eksempler på skadedyr kan være kakerlakker, veggedyr, biller, stokkmaur, duer, mus, rotter, flaggermus og skjeggkre. Mus og rotter kan gnage seg gjennom isolasjon eller elektriske ledninger, mens stokkmaur kan ødelegge isolasjon og bærebjelker i huset. Også veggedyr kan gi ubehag og påføre bygningsmessig skade.

Hvis selger har visst om at det er skadedyr i boligen uten å opplyse om dette, så kan dette være en feil eller mangel ved boligen.

Vannskader

Vannskader i et hus oppstår ofte ved dårlig eller manglende drenering i kjeller, lekkasje i vannrør eller lekkasje i tak. Vannskade på bad på grunn av feilkonstruksjon eller feil på membran er heller ikke uvanlig.

Boligtomter blir drenert for å lede vann bort fra grunnmuren, slik at kjelleren holder seg tørr. Ved feil eller mangel i dreneringen kan det oppstå vannskader, fuktskader og sopp og råte i kjelleren.

Dersom det er feil eller mangel ved taket eller takets konstruksjon kan det oppstå vanninnsig som igjen kan føre til vann- og fuktskader.
Vannskader kan også oppstå ved at eldre rør sprekker, som igjen kan føre til store vannskader i boligen.

Hvis selger har visst om at det er feil med drenering, tak eller vannrør i boligen uten å opplyse om det, så kan dette være en feil eller mangel.

Mugg, sopp og råteskader

Mugg, sopp og råteskader er blant de vanligste utfordringene som utgjør feil og mangler ved boligkjøp. Spesielt er slike skader vanlige i våtrom.

Mugg, sopp og råteskader kan skyldes feilkonstruksjon av våtrom, men også feilkonstruksjon av bygningen, slik at manglende drenering eller setningsskader fører til vann- og fuktinntrengning.

Fukt, sopp og råte er mangler det ikke alltid er så lett å oppdage før det har gått noe tid. Det er ikke uvanlig at beboerne opplever irriterte luftveier på grunn av soppsporer i lufta.

Slike skader er det potensielt dyrt å utbedre, og det krever rask utbedring. Det er derfor viktig å avklare selgers ansvar så snart som mulig. Dersom selger selv har bodd i boligen før salget, så bør selger ha kunnskap om det dårlige inneklimaet. Hvis selger ikke har opplyst om dette før salget, så kan det være en feil eller mangel.

Feil på elektrisk anlegg

Arbeid på elektrisk anlegg skal kun utføres av faglært arbeidskraft. Dette er det ikke alle huseiere som tar like alvorlig. De velger derfor å montere hele eller deler av det elektriske anlegget selv.

Hvis arbeid på det elektriske anlegget ikke er utført av faglært arbeidskraft kan dette føre til brannfare, og potensielt til dyre utbedringer. Det kan imidlertid være vanskelig å vinne frem mot selger i saker om feil på elektriske anlegg fordi regelverket er uklart.

Men hvis det er snakk om vesentlige feil, og selger har skjult denne informasjonen for kjøper, så kan det være en feil eller mangel i juridisk forstand.

Les mer: Alt du trenger å vite om bustadoppføringslova, også kalt for Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.

Les mer: Alt du trenger å vite om avhendingslova, også kalt for Lov om avhending av fast eigedom.

Les mer: Alt du trenger å vite om Håndverkertjenesteloven, også kalt for Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere.

Feil areal – arealavvik

Feil areal, eller arealavvik, betyr at boligen er mindre enn det selger oppga til kjøper. Hvis huset blir markedsført som en villa på 225 kvadratmeter, og det viser seg at villaen er på 200 kvadratmeter når du flytter inn, så kan dette være en feil eller mangel.

Hvilke krav kan du stille

Som kjøper har du flere muligheter overfor selger i en tvist om feil og mangler ved bolig.

  • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
  • Kreve retting. Selger må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
  • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
  • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
  • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som en følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i saker om feil og mangler ved bolig. Våre advokater er eksperter på eiendomsrett, og har lang erfaring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter med feil og mangler ved bolig på blant andre følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om feil og mangler ved bolig. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20