Avhendingslova råte

Råte kan regnes som en feil eller mangel ved bolig. Slike skader kan reguleres av avhendingslova. Ofte blir utgifter til advokat i eiendomstvister dekket av forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva er råte?

Råte er nedbryting av organisk materiale på grunn av soppangrep. Det kan være forskjellige årsaker til råte, men mangel på drenering eller setningsskader er de vanligste årsaken til fuktskader, som igjen fører til råte. Det er særlig i tre eller bygningsmaterialer av tre hvor råte kan forårsake stor skade.

Råte i bolig reguleres av avhendingslova, også kalt Lov om avhending av fast eigedom.

Hvilke krav har jeg i en tvist om råte i boligen?

Som kjøper har du flere muligheter overfor selger i en tvist om feil og mangler ved bolig.

  • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
  • Kreve retting. Selger må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
  • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
  • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
  • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som en følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Se listen over typiske feil og mangler ved boligkjøp her.

Trenger jeg advokat hvis jeg oppdager råte i boligen?

Tvister om feil og mangler ved bolig preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon. Det er også vanskelig å vite hvilke lover og regler som kommer til anvendelse.

Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Line R. Petersen eller Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en tvist om feil og mangler ved bolig vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en eiendomstvist. Du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i saker om feil og mangler ved bolig. Våre advokater er eksperter på eiendomsrett, og har lang erfaring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter med feil og mangler ved bolig i følgende regioner:

Ringerike, Hønefoss, Oslo, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din eiendomssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20