Har jeg krav på erstatning?

Har jeg krav på erstatning?

Som regel har du krav på erstatning fra et forsikringsselskap etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller yrkessykdom.

Men du kan også ha krav på erstatning i mange andre sammenhenger, for eksempel etter en fritidsulykke, båtulykke, flyulykke, pasientskade eller voldsskade samt ved skade på eiendom, for eksempel hvis huset ditt brenner ned.

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater jobber i hovedsak med erstatningsrett. Dette er en fordel for deg når vi forhandler med forsikringsselskapene på dine vegne.

Er du skadet i trafikken eller på jobb vil forsikringsselskapet normalt betale dine advokatutgifter. Forsøker du å håndtere erstatningssaken din selv, vet vi at det er stor risiko for at du kan tape store beløp i erstatning.

Dette vet vi fordi vi gjennom årene har kommet sent inn i mange saker der erstatningstilbudet fra forsikringsselskapet har vært vesentlig lavere enn den erstatning våre klienter får etter at vi har bistått dem.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et landsdekkende spesialisert advokatfirma med mange klienter over hele Norge.

Vi har advokatkontorer i Sandvika, Asker og Ski, men avstanden fra der du bor til våre kontorer har ingen betydning for den bistanden vi gir deg.

Erstatningsrett er vanskelig. Derfor har vi valgt å gjøre det enkelt å kontakte oss. Vi tilbyr alltid en gratis vurdering av din erstatningssak på telefon.

Fyll ut kontaktskjemaet under, eller ring oss direkte på tlf. 67 23 46 90.

Vi er her for å hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?