Hva er en nabokonflikt?

Hvis du er uenig med en eller flere naboer som tar seg til rette, har det trolig oppstått en nabokonflikt. Nabokonflikter kalles også for nabokrangel eller nabotvist.

Hva kan jeg gjøre hvis det oppstår en nabokonflikt?

Få ting er mer irriterende enn en nabo som urettmessig gjør som han eller hun vil. Dersom du blir påført en skade eller en ulempe som er unødvendig eller urimelig vil du normalt ha god grunn til å protestere.

Hvilke rettigheter har jeg i en nabokonflikt?

Naboen kan ikke uten videre gjøre hva han eller hun vil på sin egen eiendom. Det er naboloven som regulerer forholdet mellom naboer. Naboloven kalles også for grannelova. Spørsmål om gjerder reguleres av Lov om grannegjerde, også kalt for gjerdeloven.

Dersom naboens handlemåte strider mot reglene i naboloven, gjerdeloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer.

Hvilke saker er det vanlig å krangle om?

Her er noen eksempler på nabokonflikter:

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Kan jeg ta saken i egne hender i en nabokonflikt?

Det anbefales ikke å ta seg til rette i en nabokonflikt. Dette kan koste deg dyrt. Hvis du velger å kutte ned nabotreet som skygger for din utsikt, eller kappe uthuset til naboen som du mener står på din tomt, så kan det koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Kan jeg kreve erstatning i en nabokonflikt?

Ja. Du kan ha krav på erstatning eller oppretting av skaden betalt av naboen. Det betyr at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, slutte med plagsomme aktiviteter eller gi deg erstatning for et økonomisk tap.

Hvilke bevis kreves i en nabokonflikt?

For å få erstatning eller oppretting av skaden av naboen, er det viktig at det er såkalt årsakssammenheng mellom arbeidet på naboeiendommen, og den skaden eller ulempen dette har medført.

I en nabokonflikt er det derfor viktig at du kan vise til dokumentasjon på tapet eller ulempen. Jo bedre dokumentasjon, desto enklere er det å vinne frem.

Hvis naboen har drevet med sprenging som har ført til skader på din eiendom, så er dette enklere å dokumentere økonomisk enn hvis naboen har bygget på eiendommen sin, og redusert din kveldssol eller utsikt.

Finnes det mulighet for mekling i nabokonflikter?

I en nabokonflikt kan mekling ofte være et godt alternativ til en opprivende og kostbar rettsak. Et alternativ er å benytte en advokat som mekler mellom naboene, for å komme til enighet.

Trenger jeg advokat ved en nabokonflikt?

Hva som utgjør en unødvendig eller urimelig skade eller ulempe er det ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være vanskelig å håndtere en nabokonflikt hvis naboen nekter å finne en løsning.

Det kan derfor være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter for å vurdere dine muligheter og begrensninger.

Må jeg betale for advokat selv ved en nabokonflikt?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en såkalt rettshjelpsforsikring. Denne dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en tvist. Du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i en nabokonflikt. Våre advokater er eksperter på eiendomsrett, og har lang erfaring.

Vi hjelper klienter i nabokonflikter på følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om nabokonflikt. Ta kontakt med oss i dag.