1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Håndverkertjenester

Håndverkertjenester gis ofte uten at partene har inngått skriftlig avtale. Det er da håndverkertjenesteloven som styrer avtaleforholdet mellom partene.

Kontakt oss
h

Håndverkertjenester

En forbruker er i lovverket definert som privatpersoner som ikke hovedsakelig opptrer i næringsvirksomhet. Som forbruker er man særlig beskyttet av lovverket. Dette fordi forbrukere er å anse som den mindre kyndige parten i avtaleforholdet. Dette gjelder både ved alminnelige forbrukerkjøp, ved kjøp av håndverkertjenester, samt ved kjøp av ny bolig eller hytte under oppføring. En forbrukers kjøp av håndverkertjenester, samt kjøp av ny bolig/hytte under oppføring omtales gjerne som forbrukerentrepriser.

Forbrukerentrepriser kjennetegnes ved at prosjektene ofte har stor økonomisk betydning for forbrukeren. Det være seg om man engasjerer håndverkere for å utføre arbeider i hus og hjem, og ikke minst ved kjøp av ny bolig eller hytte. For å ivareta sine interesser i forbrukerentrepriser er det viktig å ha inngående kjennskap til gjeldende lover og regler. Våre advokater har omfattende erfaring i å bistå ved alle sider av forbrukerentrepriser, alt fra vurdering av tilbud, fremforhandling og inngåelse av kontrakt, rådgivning underveis i prosjektet og frem til overlevering.

Håndverkertjenester omfatter langt mer enn håndverksarbeid levert til hus og hytte. 

Som håndverkertjenester regnes alle avtale eller oppdrag om blant annet 

 • reparasjoner
 • vedlikehold
 • rehabilitering
 • installasjoner 
 • ombygging av ting for forbruker

Ofte blir håndverkertjenester levert uten at partene har inngått skriftlig avtale. Avtaleforholdet mellom partene reguleres da av håndverkertjenesteloven. Hvis det er inngått skriftlig avtale vil forbrukerens rettigheter etter håndverkertjenestelovens regler ikke kunne fravikes til ugunst for forbrukeren.

Våre advokater yter løpende rådgivning til både forbrukere og næringsdrivende i relasjon til håndverkertjenester og forbrukerentrepriser. Vår erfaring fra begge sider av bordet, innebærer at vi har inngående kjennskap til hvilke krav som stilles til håndverkeren og utbygger, og følgelig hvilke rettigheter forbrukeren har.

Problemstilling for håndverkertjenester 

Med grunnlag i vår allsidige og omfattende erfaring vil vår rådgivning ha fokus på å identifisere problemstillingene for å ivareta dine juridiske rettigheter, samtidig som vi vil forsøke å finne de beste løsningene for å ivareta dine interesser på mest mulig effektiv måte. 

Dersom det ikke lykkes å komme frem til en løsning, har våre advokater omfattende prosedyreerfaring i saker om håndverkertjenester for domstolene.

Våre entrepriseadvokater holder regelmessig kurs.

Våre advokater bistår med blant annet med:

 • Vurdering av håndverkertjenester tilbud
 • Forhandling av avtaler
 • Utforming av håndverkertjenester avtaler
 • Vurderinger av mangler
 • Ivaretakelse av rettigheter ved mangler, forsinkelser, endringer og tilleggsarbeider
 • Endringsarbeid
 • Sluttoppgjør
 • Utforming og oppfølging av reklamasjoner
 • Prisavslag, erstatning og heving
 • Tvisteløsning og forhandlinger

Trenger du hjelp med håndverkertjenester?

Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Se kontaktinformasjon
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Se kontaktinformasjon
Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20