Sprenging hos nabo

Naboloven regulerer tvister om sprenging hos nabo. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt kan bli dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om sprenging hos nabo?

Det er naboloven som regulerer tvister om sprenging hos nabo. Naboloven kalles også for grannelova.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at sprengingen er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. I tvister om sprenging er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

Hva er urimelig sprenging?

Det er rimelig at naboen ønsker å bygge kjeller på huset sitt, men det er urimelig at han sprenger slik at huset ditt tar skade.

Hva er unødvendig sprenging?

Det er nødvendig at naboen må sprenge for å bygge på boligen, men det er urimelig hvis han sprenger om kvelden og i helgene.

Hvilke regler gjelder for sprenging?

Naboen er pålagt etter naboloven å varsle om at han skal sette i gang med sprenging som kan føre til skade eller ulempe for naboen. Det er heller ikke lov for naboen å sette i gang med sprenging uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, steinsprut og lignende for naboeiendommen.

Hva er tålegrense?

Det går alltid en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboen når det gjelder sprenging. Dette kalles ofte for «tålegrense». Når denne grensen er overskredet beror på en skjønnsmessig vurdering som i enkelte tilfeller må avgjøres i retten.

Kan jeg stanse sprengingen før naboen får begynt?

Ja. I visse tilfeller kan sprenging hos nabo være til så stor ulempe at det må stanses før det er begynt for å hindre uopprettelig skade på din eiendom. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser arbeidet, eller at naboen gjennomfører arbeidet på en annen måte som ikke er til skade eller ulempe for deg.

I slike tilfeller er det fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Hva kan jeg gjøre hvis naboens sprenging er ulovlig?

Ifølge naboloven kan du kreve retting og erstatning hvis naboens aktiviteter er ulovlige.

Hva er retting?

Det betyr at ulovlige aktiviteter skal stoppe opp og rettes. Retting kan i denne sammenheng bety at sprengingen må gjennomføres på en annen måte, slik at ulempene opphører for deg.

Hva er erstatning?

Hvis skaden eller ulempen ikke blir rettet, kan du kreve erstatning. For å få erstatning må du bli påført et økonomisk tap som en følge av naboens sprenging. Et slikt tap er for eksempel sprekker i din grunnmur på grunn av naboen sprenging.

Erstatning for brudd på naboloven krever at du kan vise at det er årsakssammenheng mellom skaden og naboens sprenging. Dette er et objektivt erstatningsansvar. Det betyr at naboen må betale erstatning uavhengig av om naboen er skyldig eller ikke.

Kan et krav om erstatning falle bort?

I de tilfeller der bygningen til naboen tåler lite kan kravet falle bort. Hvis sprekkene i huset ditt skyldes at grunnmuren er for dårlig, så kan erstatningsansvaret falle bort.

Men naboen kan likevel være erstatningsansvarlig hvis han kjenner til at grunnmuren din er dårlig, og ikke varsler om at han setter i gang med sprengingen.

Les også: Gikk på en smell etter sprengningsarbeider hos naboen

Bør jeg varsle naboen om sprenging?

Ja. Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer sprenging så lenge ulempene ikke er for store, og de vet om arbeidet på forhånd.

Det er viktig å vite at du ikke kan sprenge så mye du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om sprenging?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på sprenging. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Trenger jeg advokat?

Hva som er urimelig eller unødvendig til ulempe for deg kan være vanskelig å vurdere. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt om sprenging hos nabo vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på nabokonflikter.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20