Konkursbo

Formålet med konkursbobehandling er blant annet å sikre en kontrollert avslutning og avvikling av virksomheten, og en jevn fordeling av verdiene mellom skyldnerens kreditorer.

I år 2019 i Norge ble nesten 5000 konkurser åpnet.

Hva er et konkursbo?

Et konkursbo er en juridisk enhet opprettet av retten når en person eller virksomhet erklærer konkurs. Konkursboet er atskilt fra skyldneren, og enhver eiendom i det tilhører ikke skyldneren, men snarere kreditorene. Hvis du ønsker mer informasjon om et konkursbo så kan du benytte vårt kontaktskjema ved siden av. Fordringer anmeldes på e-post til: [email protected]

Konkursboets beslagsrett​

Dersom det blir åpnet konkurs, har konkursboet beslagsrett i alle selskapets midler. Det er fra konkursåpning bostyrer som formelt kan ta beslutninger om hva som nå skal skje med konkursselskapet. I noen tilfeller er det grunnlag for å drive videre. Det skjer sjelden, men hvis det er det økonomisk beste for selskapets kreditorer, så vil bostyrer vurdere videre drift.

I de aller fleste konkursbo vil driften bli avsluttet i forbindelse med konkursåpningene. Det er ofte eiendeler som blir solgt, leieavtaler som skal avsluttes, og ansatte som skal ivaretas med både oppsigelse, informasjon om NAV lønnsgaranti og håndtering med utbetaling av vedtak fra NAV lønnsgaranti. Ved avslutning av et konkursbo skal forhåpentligvis kreditorene få utbetalt noen midler ved utlodning av eventuell dividende. I tillegg skal alle selskapets forpliktelser være avsluttet, før selskapet blir slettet fra Brønnøysundregisteret.

Konkurskarantene​

Ved en konkursåpning er det mange som tror at skyldner automatisk ilegges konkurskarantene, eller at man ikke kan starte ny virksomhet etter en konkurs. Slik er ikke reglene i verken konkursloven eller aksjeloven. En konkursbehandling påvirker sjelden muligheten for å senere etablere og drive et nytt selskap. Bostyrer plikter imidlertid å vurdere om det er grunnlag for å innstille på at skyldners tillitsperson(er) skal ilegges konkurskarantene for en periode på to år. Terskelen for det er relativt høy. Det må foreligge mistanke om straffbare forhold, eller at det er funnet forhold som gjør at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å ha verv i selskap med et begrenset ansvar.

Kontrollert avvikling av selskapet

Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i konkursboet om å anvende Altinns konkurssider hvor kjennelser, innstillinger mv. blir publisert fortløpende.

Sentrale dokumenter tilknyttede de enkelte bo får du av våre konkursbo saksbehandlere.

Spørsmål om konkursbo?

Bruk kontaktskjemaet  for å komme i kontakt med en spesialisert advokat innen avtale- og kontraktsrett (konkursbo).

Ta kontakt

Bruk skjemaet for å komme i kontakt med en spesialisert advokat innen konkursbo.

1
2
Relatert til konkursbo

Relatert til konkursbo

Hva skjer før og etter konkursåpning?

Konkurs og konkursbo er ukjent og kan være uhåndterlig for mange mennesker. Her er en noen korte oversikter over de typiske prosessene som finner sted i konkursbehandling. Oppstillingen er helt nøytral i forhold til hvilken posisjon du kan ha i forbindelse med konkursen, enten du er konkursdebitor, rekvirent, kreditor, skyldner, ansatt eller annet. Hva skjer før og etter konkursåpning?

Jeg har et krav mot et selskap eller person som har gått konkurs​

Dersom din leverandør eller annen avtalepart går konkurs vil det oppstå spørsmål om hva man skal gjøre for å forsøke å få dekning for sitt krav. Utgangspunktet er at selskapets ledelse eller konkursdebitor selv mister råderetten over egne midler og kan ikke betale enkelte av sine kreditorer. Krav mot et selskap eller person som er gått i konkurs