Naboloven hekk

Naboloven regulerer tvister om hekk på eiendommen til naboen. Hvis hekken er ulovlig kan du kreve at naboen retter på den. Naboloven er i stor grad basert på skjønn, noe som fører til høyt konfliktnivå.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om hekk?

Uenighet om hekker er blant de vanligste nabokonfliktene.

Hvilke regler som gjelder avhenger av hvor hekken er plassert. Hvis hekken er plassert et eller annet sted på eiendommen, så er det naboloven som gjelder. Dersom hekken fungerer som et gjerde, så er det gjerdeloven som regulerer naboforholdet.

Hva er en lovlig hekk?

Naboloven sier at en hekk som er lavere enn to meter er lovlig, mens gjerdeloven slår fast at naboen kan sette opp en hekk for egen regning.

For hekker som fungerer som gjerde, er utgangspunktet at disse oppføres på delelinjen mellom tomtene, og at den ikke står lenger inn på naboens tomt enn din egen. Hvis hekken er bredere enn én meter, så skal ikke hekken til eieren vokse lenger enn en halv meter inn på naboeiendommen.

Hva er en ulovlig hekk?

Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe. Hvis naboens hekkgjerde er plantet på din tomt, vokser langt inn på din tomt eller hindrer kveldssolen din, så kan hekken være ulovlig etter gjerdeloven.

Hvor høy kan en hekk være?

Gjerdeloven sier ingenting om hvor høy et hekkgjerde kan være, og dette må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak, mens naboloven sier at en hekk som ikke er et gjerde er lovlig så lenge den er lavere enn to meter.

Når kan jeg kreve naboens hekk fjernet?

Hekkgjerdet eller hekken bør ikke settes opp eller vedlikeholdes på en måte som er unødvendig eller urimelig til ulempe eller skade for naboen. I så fall kan du kreve retting eller fjerning av hekken eller hekkgjerdet.

Dette er en skjønnsmessig vurdering som setter hekkeeierens fordeler opp mot naboens ulemper. Dette må derfor ofte avklares i retten.

Trenger jeg advokat?

Hva som utgjør en unødvendig eller urimelig ulempe eller skade er det ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om hekk. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i tvister om naboloven og gjerdeloven. Våre advokater har lang erfaring, og er ekspert på eiendomstvister.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20