1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Naboloven lukt

Naboloven regulerer tvister om lukt. Hvis lukt fra naboen er unødvendig eller urimelig så har du rett til å protestere. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt blir ofte i hovedsak dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om lukt?

Det er naboloven som regulerer tvister om lukt. Naboloven kalles også for grannelova.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at lukten er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. I tvister om lukt fra naboen er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

Hva er urimelig eller unødvendig lukt?

Det er rimelig at naboen har en kompostbinge utendørs, men det er urimelig hvis den lukter så sterkt at det er plagsomt.

Generelt kan man si at lukten er unødvendig hvis naboen kan velge å skjerme deg, for eksempel ved å lukke vinduer eller gjennomføre aktivitetene på en annen måte som ikke generer lukt.

Hvor går grensen for lukt fra naboen?

Hvor mye lukt du bør tåle kommer i mange tilfeller an på hvor du bor. Hvis du bor i et villastrøk vil det for eksempel være andre typer lukt enn i en blokkleilighet.

I et villastrøk bør man ikke forvente sjenerende lukt fra naboen, mens i byen vil det være høyere terskel for å klage hvis man har valgt å bo tett med andre i en blokk.

Jo mer uvanlig problemet er, desto enklere er det å nå frem. Det er høyere terskel for å klage hvis du har valgt å bosette deg ved siden av en søppelfylling enn hvis naboen i villastrøket ditt sprer møkk på plenen for at gresset skal gro bedre.

Om lukt fra naboen er urimelig eller unødvendig beror derfor på en skjønnsmessig vurdering som ofte må avgjøres i retten.

Bør jeg varsle naboen om lukt?

Ja. Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer nabolukt så lenge de vet om lukten på forhånd.

Du er også pålagt etter naboloven å varsle om at du skal sette i gang med for eksempel graving, bygging eller annen virksomhet som kan føre til skade eller ulempe for naboen.

Det er viktig å vite at du ikke kan skape så mye vond lukt du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om lukt?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på lukt. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

Kan jeg kreve retting av lukt i en nabokonflikt?

Ja. Naboloven gir deg rett til kreve retting. Hvis lukt fra naboen er over tålegrensen kan du kreve at kilden til lukten blir rettet, slik at luktforholdene blir akseptable.

Om lukten er over tålegrensen beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for den som skaper lukt opp mot ulempene for naboen. Ofte må denne vurderingen avgjøres i retten.

Kan jeg få erstatning for lukt i en nabokonflikt?

Ja. Det vil være mulig å kreve erstatning for lukt hvis lukten fra naboen er ulovlig, men dette forutsetter at du har lidt et økonomisk tap. Dette kan være vanskelig å bevise, og må derfor ofte vurderes og avgjøres i retten.

Trenger jeg advokat?

Hva som er urimelig eller unødvendig til ulempe for deg kan være vanskelig å vurdere. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på nabokonflikter.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20