Naboloven trær

Naboloven regulerer tvister om trær på eiendommen til naboen. Hvis treet eller trærne er ulovlige kan du kreve at naboen gjør noe med det. Dine utgifter til advokat i en nabokonflikt blir ofte i hovedsak dekket under forskjellige boligforsikringer.

Kontakt oss

Hva sier naboloven om trær?

Det er naboloven som regulerer tvister om trær. Naboloven kalles også for grannelova.

Naboloven kan benyttes til å få fjernet eller beskåret trær som står på naboens tomt, eller forhindre naboen fra å felle eller beskjære trær som står på din tomt.

For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at treet eller trærne er til skade eller særlig ulempe.

Hva er en skade?

En skade kan for eksempel være at planter på din eiendom dør på grunn av lite sollys som skyldes naboens trær.

Hva er en særlig ulempe?

En særlig ulempe kan være at naboens tre stjeler utsikt fra din eiendom, at det skygger over din uteplass eller at treet står i fare for å falle ned over din eiendom.

Når kan jeg kreve naboens tre fjernet?

Hvis naboens tre står nærmere enn 1/3 av treets høyde kan du kreve å få det fjernet eller beskåret. Dette betyr at du for eksempel kan be naboen om å fjerne eller beskjære et tre som er ni meter høyt hvis det står nærmere enn tre meter.

Det er her ikke avstanden til grensen som er avgjørende, men hvor lang avstand det er til hage, tun eller hus. Hvis du bor i et boligstrøk vil det likevel i praksis være avstanden til grensen som er avgjørende, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Når kan jeg ikke kreve naboens tre fjernet?

Hvis treet har en spesiell nytteverdi for eieren så kan du ikke kreve det fjernet, selv om det står nærmere enn 1/3 av treets høyde. Eksempler på dette kan være at treet har affeksjonsverdi, at det er viktig for naturmangfoldet eller at det verner mot innsyn.

Dette beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for treets eier opp mot ulempene for naboen. Ofte må denne vurderingen avgjøres i retten.

Les mer om naboloven og utsikt her.

Kan jeg kappe greiner som stikker inn på min eiendom?

Hovedregelen i naboloven er at tre, greiner og røtter som vokser inn på naboens eiendom kan kappes av dersom de er til skade eller ulempe. Dette gjelder kun dersom naboen har fått mulighet til å kutte eller beskjære sitt tre først. Hvis dette ikke gjøres er det viktig at du sender nabovarsel før du kutter eller beskjærer naboens tre.

Hvordan går jeg frem i en nabokonflikt om trær?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter om trær.

Kan jeg ta saken i egne hender?

Nei. Det å kappe ned eller trimme naboens tre uten avtale eller dom er å anse som skadeverk på lik linje med hærverk. Det kan det koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Trenger jeg advokat?

Hva som er en skade eller særlig ulempe er det ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med. Det kan være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter, som for eksempel Jørgen Bugge.

Må jeg betale for advokat selv?

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om trær. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i eiendomstvister. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på naboloven.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20