Konkursbo

Formålet med konkursbobehandling er blant annet å sikre en kontrollert avslutning og avvikling av virksomheten, og en jevn fordeling av verdiene mellom skyldnerens kreditorer.

I år 2019 i Norge ble nesten 5000 konkurser åpnet.

Hva er et konkursbo?

Et konkursbo er en juridisk enhet opprettet av retten når en person eller virksomhet erklærer konkurs. Konkursboet er atskilt fra skyldneren, og enhver eiendom i det tilhører ikke skyldneren, men snarere kreditorene. Hvis du ønsker mer informasjon om et konkursbo så kan du benytte vårt kontaktskjema ved siden av. Fordringer anmeldes på e-post til: fordring@halvorsenco.no

Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i boet om å anvende Altinns konkurssider hvor kjennelser, innstillinger mv. blir publisert fortløpende.

Sentrale dokumenter tilknyttede de enkelte bo får du av våre konkursbo saksbehandlere.

Bruk kontaktskjemaet  for å komme i kontakt med en spesialisert advokat innen avtale- og kontraktsrett.

Ta kontakt

1
2
konkursbo bøker

Relatert til konkursbo

Hva skjer før og etter konkursåpning?

Konkurs er ukjent og kan være uhåndterlig for mange mennesker. Her er en noen korte oversikter over de typiske prosessene som finner sted i konkursbehandling. Oppstillingen er helt nøytral i forhold til hvilken posisjon du kan ha i forbindelse med konkursen, enten du er konkursdebitor, rekvirent, kreditor, skyldner, ansatt eller annet. Hva skjer før og etter konkursåpning?

Jeg har et krav mot et selskap eller person som har gått konkurs​

Dersom din leverandør eller annen avtalepart går konkurs vil det oppstå spørsmål om hva man skal gjøre for å forsøke å få dekning for sitt krav. Utgangspunktet er at selskapets ledelse eller konkursdebitor selv mister råderetten over egne midler og kan ikke betale enkelte av sine kreditorer. Krav mot et selskap eller person som er gått i konkurs