1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for vannscooterulykke

Hvis du blir skadet på tur kan du ha krav på erstatning for vannscooterulykke.

Kontakt oss

Hva er en vannscooterulykke?

Erstatning for vannscooterulykke! En vannscooterulykke er en ulykke med personskade, dødsfall eller skader på ting der en vannscooter er involvert.

Har jeg krav på erstatning for vannscooterulykke?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for vannscooterulykke:

  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under vannscooterens eventuelle ansvarsforsikring eller under dine egne ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis den som er ansvarlig for ulykken har opptrådt uaktsomt og har anvarsforsikring eller er i stand til å betale erstatningen selv.
  • Hvis skaden skjedde i arbeid, for arbeidsgiver på arbeidsstedet, i arbeidstiden – og er et resultat av en ulykke – har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.

Hvem kan jeg kreve erstatning fra etter en vannscooterulykke?

Dersom vannscooteren er forsikret kan du få erstatning under vannscooterens ansvarsforsikring, under vannscooterførerens eller vannscootereierens ansvarsforsikring.

Du kan også kreve erstatning direkte fra vannscooterfører eller vannscooter-eier dersom disse er i stand til å betale erstatning selv.

Kan jeg kreve erstatning hvis vannscooteren ikke har forsikring?

Ja. Hvis vannscootereieren eller vannscooterføreren ikke har ansvarsforsikring, eller slike forsikringer ikke dekker ditt tap fullt ut, kan du kreve erstatning direkte fra den som er ansvarlig for ulykken.

Siden ikke alle har ansvarsforsikring når de kjører båt eller vannscooter på sjøen, kan du ved en kollisjon risikere å måtte betale for skade på egen vannscooter, selv om den andre er skyld i skaden.

Og siden det kreves at noen er ansvarlig for å kunne kreve erstatning for vannscooterulykke, kan du ende opp med å betale for skaden på egen vannscooter dersom en annen båt har krasjet i deg, gitt at kollisjonen skjer ved et hendelig uhell.

Et eksempel på et slikt uhell kan være at båten som kjørte på deg hadde en teknisk svikt.

Finnes det en invaliditetstabell for vannscooterulykke?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning og eventuelle ulykkesforsikringer etter en vannscooterulykke.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadesituasjoner, som for eksempel etter båtulykker og vannscooterulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på etter en vannscooterulykke?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter en vannscooterulykke?

I båtulykker og vannscooterulykker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatning knyttet til ulykkesforsikringer avhenger av den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg blir skadet i en vannscooterulykke?

Ja. De siste årene har det vært flere eksempler på alvorlige vannscooterulykker.

Les mer: To menn funnet døde etter funn av havarert vannscooter
Les mer: Ny vannscooterulykke – to til sykehus
Les mer: Vibeke Skofterud døde i vannscooterulykke i Arendal

Vannscooterulykker ender ofte opp med alvorlige personskader eller død, og kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg blir skadet i en vannscooterulykke?

Det kommer an på i hvilken forbindelse du ble skadet. Hvis du er involvert i en vannscooterulykke på jobb og ulykken blir godkjent som en yrkesskade, vil dine advokatutgifter normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvis du ble skadet i fritiden, og det foreligger en ansvarsforsikring vil ansvarlig forsikringsselskap kunne være ansvarlig for advokatutgiftene. For øvrig må du normalt betale for advokatbistand selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Våre advokater er eksperter på erstatningssaker, og hjelper klienter over hele landet med erstatning for vannscooterulykke.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20