Erstatning for whiplash med nakkeslengskade

Du kan ha krav på erstatning for whiplash med nakkeslengskade etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er whiplash?

Dersom hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som en piskesnert bevegelse kan du få nakkeslengskade, også kalt whiplash. Whiplash er en skademekanisme, mens selve skaden kalles for nakkeslengskade.

Hva skjer med nakken ved whiplash?

Når hodet bli kastet brått bakover i en kollisjon, vil også nakkevirvelsøylen få en tilsvarende kraftig bøy bakover. Det fører igjen til at bløtdelene omkring virvelsøylen får en plutselig overstrekk eller stukning.

Området er ganske ømfintlig med mange nervebaner, og sammen med strekk av sener eller muskelfibre, kan det utvikles blant annet lokal nerveirritasjon med relativt store plager.

Disse plagene kalles normalt for whiplash eller nakkeslengskade.

Hvor er det whiplash skjer?

Whiplash kan føre til nakkesleng, som er en personskade. Det oppstår oftest etter trafikkulykker, men også etter yrkesskade, fritidsulykke, båtulykke, jernbane- og sporveisulykke samt flyulykke.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får whiplash i en ulykke?

Det er viktig å dokumentere hva som har skjedd for å få erstatning for whiplash med nakkesleng:

 • Ta bilder av ulykkesstedet eller få andre til å gjøre det.
 • Oppsøk din fastlege eller en annen lege umiddelbart og senest innen tre døgn etter skaden for å dokumentere ethvert symptom i din journal. Du bør gå jevnlig til din fastlege får å dokumentere dine plager. Husk også å si til din lege at du fortsatt har plager fra nakken selv om du oppsøker legen for andre symptomer som for eksempel forkjølelse eller andre ting. Du må sørge for at legen din noterer dine vedvarende nakkeplager i journalen din. Det er du som skadelidt som må bevise at du fortsatt er skadet, og du må på denne måten sikre bevis for at du er skadet. Hvis du har et omfattende skadebilde, med for eksempel bruddkader kan nakkeplagene være kamuflert i begynnelsen. Det er viktig at du får med alle detaljer når skaden beskrives hos legevakten og hos din fastlege.
 • Meld fra til ditt forsikringsselskap om ulykken hvis du eller andre er skadet.
 • Ta vare på kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av trafikkulykken.

Hva er symptomer på whiplash med nakkeslengskade?

Symptombildet er mangefasettert og ulike symptomer og symptomkombinasjoner kan oppstå.

Mange har plager fra før av som kan virke forstyrrende inn på symptomene man opplever etter whiplash.

Et vanlig symptom på whiplash med nakkeslengskade er at nakken er stiv og smertefull. Dette skjer spesielt når du beveger nakken. I tillegg er smerten ofte verre dagen etter ulykken.

En liten gruppe utvikler såkalt whiplashsyndrom med hodepine, smerte i nakken, nedsatt bevegelighet i nakken, korsryggsmerter, murring i armene, tretthet, hukommelsestap, lærevansker og søvnproblemer.

Noen kan også få kjeveproblemer etter en whiplash.

Og i noen tilfeller kan hjernen bli skadet i en kraftig whiplash ved at hjernevev vris og strekkes fordi hjernens ulike deler beveger seg med ulik fart og kanskje også med vridningskrefter. Hjernen kan også treffe skalleveggen og bli skadet.

En slik skade kan være en selvstendig skade, selv om utgangspunktet er whiplash.

Ifølge Helsebiblioteket.no kan følgende symptomer oppstå i løpet av de to første dagene etter skaden, men de kan også starte senere:

 • Nakkestivhet
 • Hodepine
 • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
 • Smerter i korsryggen
 • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
 • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser. Dette bør gå raskt over. Kontakt legen din dersom det ikke gjør det.

Du bør gå tilbake til legen din i løpet av en ukes tid dersom du ikke blir bedre, og for øvrig dersom:

 • Smertene blir verre
 • Smertene varer lengre enn fire til seks uker
 • Du kjenner nummenhet, svakhet eller prikking og stikking i arm eller hånd
 • Alvorlige nakkeslengskader trenger sykehusbehandling. Nakkevirvlene eller ryggmargen kan en sjelden gang bli skadet.

Hvordan stilles en whiplash-diagnose?

Legen kan stille en nakkesleng-diagnose etter whiplash basert på skademekanismens art og pasientens plager og egen beskrivelse av situasjonen. Det er ikke mulig å oppdage nakkeslengskade etter whiplash på MR-scanning, CT-scanning eller andre billeddiagnostiske undersøkelser.

Whiplash med nakkeslengskade er vanskelig å bevise og forsikringsselskapene stiller strenge beviskrav for å utbetale erstatning. Det er derfor viktig at du jevnlig får journalført alle dine plager hos fastlegen, både store plager og plager som kan virke små og ubetydelige der og da.

Hvem har størst sjanse for å utvikle nakkeslengskade etter whiplash i en ulykke?

Ifølge Norsk Helseinformatikk finnes det en rekke predisponerende sårbarhetsfaktorer for nakkeslengskade:

 • Tidligere psykisk lidelse
 • Høy alder
 • Kvinnelig kjønn
 • Nakkemyalgier, nakkestivhet, nakkesmerter eller hodepineplager før traumet
 • Svimmelhet eller balanseproblemer før traumet
 • Slitasjeforandringer i halsryggsøylen
 • Trang ryggmargskanal

Hva er normalt behandlingen for whiplash med nakkeslengskade?

Alle mennesker er forskjellige og skadebildet er forskjellig selv om skademekanismen er noenlunde lik. Behandlingen man gis må derfor være tilpasset den enkeltes situasjon.

Generelt anbefales imidlertid at man unngår unødvendig belastning mot nakken de første dagene etter skaden. Det er også viktig å bevege på og bruke nakken som normalt. Halskrage er vanligvis ikke nødvendig utover 48 timer etter ulykken, og kan forsterke symptomene.

Repeterte og rolige øvelser av nakke og hode kan lindre smertene, og forebygge et kronisk forløp av tilstanden.

Det er ikke påvist noen effekt av trening hos fysioterapeut, massasje eller ultralyd, akupunktur, psykologisk behandling eller bruk av medisiner etter whiplash. Dog kan noen typer behandling ha en lindrende effekt i en periode.

Hva er prognosen etter whiplash med nakkeslengskade?

Kun 10 til 15 prosent av alle som utsettes for whiplash utvikler plager med nakkeslengskade. Hos de aller fleste av disse avtar plagene gradvis og forsvinner innen seks måneder. Men noen får varige skader som kvalifiserer for erstatning.

Fører whiplash til en hjerneskade?

Kroniske smerter kan føre til betydelige konsentrasjonsproblemer, men skadelidte som har vært utsatt for whiplash har ikke hjerneskader. Selv skadelidte med store og langvarige plager kan over tid forvente seg en gradvis bedring.

Har jeg krav på erstatning for whiplash?

Du kan ha krav på erstatning for nakkeslengskade som følge av whiplash :

Les om Anette Bohman som engasjerte advokat, og fikk erstatning for whiplash etter en trafikkulykke.

Les om Monica Aarmo Olsen fra Kongsvinger som kontaktet advokat og fikk erstatning etter en trafikkulykke på jobb.

Les erstatningsadvokat Tor Ingebrigtsens kommentar om whiplash-skader her.

Hvilke beviskrav stilles for å få erstatning?

Høyesterett har lagt til grunn at fire kumulative vilkår må være oppfylt:

 • Det må foreligge et adekvat traume. Det vil si at det må ha virket mekaniske krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev.
 • Det må foreligge akuttsymptomer fra nakke eller hode innenfor maksimalt tre døgn.
 • Det må foreligge såkalte «brosymptomer», det vil si vedvarende symptomer fra akuttfasen frem til en kronisk senfase, ett år eller mer etter ulykken.
 • I tillegg må sykdomsbildet være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng, og det må ikke foreligge andre mer sannsynlige årsaker til skaden.

Finnes det en invaliditetstabell for whiplash?

Siden whiplash er en såkalt skademekanisme, altså måten skaden skjer på, så finnes det ingen beskrivelse av whiplash i invaliditetstabellen.

Derimot beskrives skader i halsryggsøylen medregnet nakkedistorsjonsskader i tabellens punkt 2.1. Denne tabellen benyttes i whiplash-sakene.

Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter nakkeslengskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadesituasjoner, som for eksempel etter yrkessykdom, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Kan whiplash godkjennes som yrkesskade hos NAV?

Ja. Man kan få erstatning for nakkeslengskade oppstått etter en whiplash.. Det betyr at du kan ha krav på erstatning fra NAV så lenge ulykken skjedde på jobb.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning for nakkesleng:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre i såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet etter whiplash med nakkesleng an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatning knyttet til diverse ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får whiplash med nakkeslengskade?

Ja. Whiplash med nakkeslengskade som fører til personskade er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

I ulykkesforsikringssaker som skjer for eksempel i fritiden må du betale for advokat selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og hjelper klienter over hele landet etter whiplash med nakkesleng.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20