1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for PTSD

Du kan ha krav på erstatning for PTSD hvis du er påført en personskade på grunn av PTSD etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er PTSD?

Erstatning for PTSD! PTSD er en forkortelse for Posttraumatic stress disorder (PTSD), eller posttraumatisk stresslidelse som det heter på norsk. Noen ganger brukes også begrepet posttraumatisk stress syndrom.

Hva er årsaken til PTSD?

PTSD er en psykisk tilstand som kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vært vitne til svært traumatiske opplevelser.

Hva er symptomer på PTSD?

PTSD kan gi både psykiske og fysiske symptomer:

1. Psykiske symptomer kan være «flashbacks» fra ulykken og mareritt om natten samt søvnløshet. PTSD kan også gjøre deg nervøs, irritabel og sint. Det er ikke uvanlig at skadelidte med PTSD unngår personer eller steder som minner dem om den traumatiske hendelsen. Angst og depresjon kan ledsage en PTSD, og ikke sjelden oppstår selvmordstanker.

Hos noen kan tilstanden bli kronisk, altså vedvare i mange år.

Tilstanden gjør at du ofte er på vakt, og kan føre til isolasjon og lav selvfølelse. Dette kan igjen gå utover forholdet til jobb, familie og venner.

2. Fysiske symptomer på PTSD kan være hjertebank, svimmelhet, kvalme og hodepine. Det er også vanlig at man opplever søvnvansker med nedsatt konsentrasjonsevne som resultat.

Hvilke skader kan føre til PTSD?

Det er måten skaden skjer på som avgjør om du får PTSD i forbindelse med en ulykke. Ulykken eller livshendelsen må være av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste.

PTSD kan oppstå etter en trafikkulykke, yrkesskade, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke.

Les mer: Alt du trenger å vite om erstatning for psykisk skade

Har jeg krav på erstatning for PTSD?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for PTSD:

Finnes det en invaliditetstabell for PTSD?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter PTSD, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er PTSD godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis PTSD skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får PTSD?

Ja. PTSD fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad. I ulykkesforsikringssaker etter PTSD i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter PTSD videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter PTSD.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20