Utsatt for personskade?

Spør en av våre personskadeadvokater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskade og personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskade og personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Erfaring er viktig i personskadesaker

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand. Vår statistikk viser at erstatningsutbetalingene i gjennomsnitt øker med 150 %.

30 års erfaring med personskade saker

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha.

Ta kontakt med personskadeadvokat

Ta kontakt med oss (personskadeadvokat), så kan vi sammen vurdere mulighetene i din skadesak.

Les mer om personskadeerstatning og hva vi kan gjøre for deg.

Ta kontakt med oss (personskadeadvokat), så kan vi sammen vurdere mulighetene i din skadesak.

Les mer om personskadeerstatning og hva vi kan gjøre for deg.

thomas-chr-wangen

Thomas Christian Wangen
står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Yrkesskade og yrkessykdom

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. I 2014 ble det rapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV. Skadelidte med personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap.

Advokat personskade

Yrkesskade og yrkessykdom

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. I 2014 ble det rapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV. Skadelidte med personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap.

Trafikkskade

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på skader etter en trafikkulykke nakkesleng, hodeskade, bruddskade, tverrsnittlammelser mv. Enten din trafikkskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Trafikkskade

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på skader etter en trafikkulykke nakkesleng, hodeskade, bruddskade, tverrsnittlammelser mv. Enten din trafikkskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Pasientskadeerstatning

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Som hovedregel vil du også ha krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven når NPE har akseptert at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Pasientskadeerstatning

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Som hovedregel vil du også ha krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven når NPE har akseptert at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

advokater-ute-i-lillestrom-cropped

Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Oppnådde resultater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider til enhver tid for sikre skadelidtes rettssikkerhet. Det er vårt mål å sikre våre klienter riktig erstatning. Vi oppnår gode resultater gjennom forhandling og rettslig prosess.