Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Styreansvaret i aksjeselskaper – hvordan unngå risikoen for personlig ansvar hvis selskapet sliter økonomisk

Utgangspunktet i et aksjeselskap er at ingen er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser/gjeld. Når man sitter i styret i et aksjeselskap, vil man derfor ikke ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det samme gjelder selskapets aksjonærer, daglig leder og øvrige ansatte. Selv om utgangspunktet er at man ikke hefter personlig

Les mer »

Eurojuris til Romerike

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS styrker sin satsing for å bli Romerikes ledende advokatfirma. Det er derfor med stor glede vi kan meddele om at vi har blitt tatt opp som medlem i Eurojuris Norge.

Les mer »

Voldgiftsdommer – Øyvind Kilstad

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS styrker sin prosedyre- og tvisteløsningsavdeling. Advokat/partner Øyvind Kilstad har fullført Voldgiftsdommerutdanningen våren 2017. Dette innebærer at Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i tillegg til ordinær tvisteløsningskompetanse i alle instanser nå også tilbyr voldgiftsdommerkompetanse.

Les mer »

Invitasjon til frokostmøte

TVANGSFULLBYRDELSE – Hva gjør du når din avtalepart ikke betaler? Norsk økonomi går igjennom en krevende periode. Gjeldsgraden til husholdningene øker og namsmyndighetene opplever en økning i antall saker. Tvangsfullbyrdelse er et inngripende middel hvis din kontraktspart ikke betaler, men ofte det eneste virkemiddelet for å få dekning for et

Les mer »

Nye senioradvokater

Vi har gleden av å meddele at Brede Gundersen og Benjamin Nordhaug fra 1. januar 2017 er forfremmet til senioradvokater. Martin Seglen Baadshaug er ferdig med fullmektigtiden og er ansatt som advokat fra 1. januar 2017.

Les mer »

Åpent seminar i arverett

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett. Adv. Brede Gundersen og advokatkolleger vil orientere om og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.

Les mer »

Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Den 16. desember 2016 ble det vedtatt endrede regler om utbyggergarantier i bustadoppføringsloven. Endringene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017. Utgangspunktet er fortsatt at utbygger må stille garanti straks etter avtaleinngåelsen, jf. bufl. § 12 annet ledd første punktum. Fra og med 1. januar 2017 er utbygger

Les mer »